Konferencje 2013

XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE’2013 – Ryn, 16-20 Kwiecień 2013

 

Mikrofalowy nanooscylator oparty na magnetycznym złączu tunelowym: symulacja i eksperyment – M. Czapkiewicz, M. Frankowski, W. Skowroński, T. Stobiecki – poster

 

9th International symposium on Hysteresis Modelling and Micromagnetics: 13?15 Maj 2013, Taormina, Włochy

 

Micromagnetic simulations of spin torque driven magnetisation oscillations in magnetic tunnel junctions – M. Czapkiewicz, M. Frankowski, W. Skowroński, T. Stobiecki – oral
Numerical and experimental studies of current-induced magnetization switching and back-hopping in magnetic tunnel junctions with MgO barriers – P. Ogrodnik, W. Skowroński, T. Stobiecki, R. Świrkowicz, J. Barnaś – poster

 

International French-US Workshop, Toward low power spintronic devices, Lipiec 8-12, 2013, Center for Magnetic Recording Research University of California, San Diego

 

 

VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii – Szczecin, 9-12 lipca 2013

 

Co nowego w spintronice – T. Stobiecki, W. Skowroński, M. Czapkiewicz, J. Kanak, M. Frankowski, P. Mietniowski, W. Powroźnik, Z. Szklarski, P. Wiśniowski, J. Wrona, A. Żywczak – referat zaproszony

 

The 8th International Symposium on Metallic Multilayers (MML2013), Kyoto Research Park, Kyoto, Japan, during May 19-24 2013,

 

Current-induced instability of composite free layer – P. Baláž, J. Barnas – poster

 

XLII Zjazd Fizyków Polskich – Poznań, 8-13 wrzesień 2013

 

Nanourządzenia elektroniki spinowej – T. Stobiecki, – referat zaproszony

 

Zwiększenie sygnału VNA-FMR dla magnetycznych cienkowarstwowych nanostruktur – H. Głowiński, J. Dubowik, J-Ph. Ansermet – poster

 

58th Magnetism and Magnetic Materials (MMM) Conference, 4-8 Listopada, 2013, Denver, Colorado USA
Current induced magnetization switching hysteresis loops – micromagnetic modeling and experiment – M. Frankowski, M. Czapkiewicz, W. Skowroński, T. Stobiecki – oral
 
Electric-field-induced ferromagnetic resonance in magnetic tunnel junctions – W. Skowroński, T. Stobiecki, J. Wrona, P. Ogrodnik, G. Reiss, S. van Dijken – poster
 

Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and Applications 9-13 Wrzesień, 2013, Donostia-San Sebastian, Hiszpania

 

Magnetization Dynamics under Heat Currents – Jean-Philippe Ansermet – oral

 

International Workshop on Magnetic Nanowires and Nanotubes, Kaub am Rhein, 12-15 Maj 2013

 

Magnetization Dynamics under Heat Currents – Jean-Philippe Ansermet – oral

 

International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM), Istambul , Turcja, 2-6 Wrzesień, 2013

 

Evidence for a Magnetic Seebeck effect – S. Bréchet, F. A. Vetro, Jean-Philippe Ansermet – oral

 

Joint European Magnetic Symposia, Rhodes, Grecja 25-30 sierpień, 2013

 

Evidence for a Magnetic Seebeck effect – F. A. Vetro, S. D. Brechet, E. Papa, J-Ph. Ansermet – poster

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ