Projekt

Projekt nr. PSPB-045/2010

 

 

 

Rozpoczęcie realizacji:  1.09.2011

Zakończenie projektu:  30.06.2016

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ