Kontakt

Koordynator:

 

Prof. Tomasz Stobiecki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Elektroniki
al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
bud.: C-1, pok. 315
Tel: +48 12 617 2553
Fax:+48 12 633 2398
e-mail: stobieck@agh.edu.pl

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ