EPFL

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

 

 

Laboratoire de Physique des Matériaux Nanostructurés LPMN

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ