Spotkania

Plan spotkań w ramach projektu:

 

 

 

 

Co

Kto

Gdzie

Kiedy

Kick-off meeting (1st MB and SSC Meeting)

Organizator: AGH

Kraków

13.01.2012

2nd MB and SSC Meeting

Organizator: EPFL

Lozanna

15.10.2012

3rd MB and SSC Meeting

Organizator: IFM PAN

Poznań

16.09.2013

4th MB and SSC Meeting

spotkanie podczas konferencji organizowanej przez OPI „We move science”

Warszawa

7-8.04.2014

5th MB and SSC Meeting

spotkanie podczas konferencji European Conference Physics of Magnetism 2014

Poznań

23-27.06.2014

6th MB and SSC Meeting

spotkanie naukowe organizowane przez OPI, wystąpienie w ramach sesji „From molecule to nanodevice”

Warszawa

11.05.2016

Summerizing Meeting

Summerizing Meeting of project Nanospin

Kraków

11-12.07.2016

MB – Management Board                                             SSC – Scientific Steering Committee

 

 

Szkolenia dla Beneficjentów przez Instytucję Realizującą – OPI

 

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ