IFM PAN

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 

 

      Zakład Cienkich Warstw                            Zakład Fizyki Mezoskopowej

                        

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ