Uczestnicy

 

 

Instytucja

Kraj

Naukowiec

e-mail

Akademia Górniczo-Hutnicza  (AGH)

Polska

Prof. Tomasz Stobiecki

stobieck@agh.edu.pl

École Polytechnique Fédérale de Lausanne   (EPFL)

Szwajcaria

Prof. Jean-Philippe Ansermet

jean-philippe.ansermet@epfl.ch

Instytuf Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (IFM PAN)  grupa teoretyczna

Polska

Prof. Jozef Barnas

barnas@amu.edu.pl

Instytuf Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (IFM PAN)  grupa eksperymentalna

Polska

Prof. Janusz Dubowik

dubowik@ifmpan.poznan.pl

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ