Seminaria – 2014

Dynamika w magnetycznych złączach tunelowych – Witold Skowroński (AGH) – Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała stałego, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5 marzec 2014, Polska (po polsku)

 

Current-induced magnetization dynamics – P. Baláž (IFM PAN) – FINS Initiative Symposium, 6-th June 2014, NTNU Trondheim

 

Spin transfer torque induced dynamics in magneticnanostructures – Witold Skowroński (AGH) – seminarium w National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4 sierpnia 2014, Japonia

 

Magnetyczne złącza tunelowe (MTJ) w zastosowaniach do elektroniki spinowej – Tomasz Stobiecki (AGH) – Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki, 13 Październik, 2014, Wrocław, Polska

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ