Seminars – 2014

Dynamika w magnetycznych złączach tunelowych – Witold Skowroński (AGH) – Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała stałego, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5 March 2014, Poland (in polish)

 

Current-induced magnetization dynamics – P. Baláž (IFM PAN) – FINS Initiative Symposium, 6-th June 2014, NTNU Trondheim

 

Spin transfer torque induced dynamics in magneticnanostructures – Witold Skowroński (AGH) – seminar in The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4 August 2014, Japan

 

Magnetyczne złącza tunelowe (MTJ) w zastosowaniach do elektroniki spinowej – Tomasz Stobiecki (AGH) – Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki, 13 October 2014, Wrocław, Poland (in polish)

Nanospin, AGH Department of Electronic
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION