Seminaria – 2012

Spin transfer torque and current-induced dynamics in metallic spin valves – Pavel Balazs, Uniwersytet w Regensburgu 21 czerwiec 2012

 

Spin dependent transport and current-induced magnetization dynamics in metallic spin valves – Pavel Balazs, Uniwersität Duisburg-Essen, 4 December 2012

 

Second harmonic response to spin transfer torque in metallic spin valves – P. Baláž, J. Barnas, J.-Ph. Ansermet, Seminarium Zakladu Fizyki Mezoskopowej, Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, 29 listopad 2012.

 

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ