Konferencje 2016

Advances in Magnetics – AIM 2016 14 – 16 marca 2016 Bormio, Włochy

 

Temperature study of spin Hall effect in Ta/CoFeB/MgO – Monika Cecot, Witold Skowroński, Jerzy Wrona, Jarosław Kanak, Antoni Żywczak, Wiesław Powroźnik and Tomasz Stobiecki – referat

 

MIKON 2016 – 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, AGH University of Science and Technology, Departament of Electronics, May 9-11 Kraków

 

Microwave detection based on magnetoresistance effect in spintronic devices – Witold Skowronski, Sławomir Ziętek, Monika Cecot, Tomasz Stobiecki, Jerzy Wrona, Kay Yakushiji, Takayuki Nozaki, Hitoshi Kubota, Shinji Yuasa – referat

 

Damping in Finemet Films Capped by Platinum – H. Głowinski, I. Gościańska, A. Krysztofik, J. Barnaś, M. Cecot, P. Kuświk and J. Dubowik – referat

 

Recent progresses toward the use of spin torque oscillators in real electronics system – Shingo Tamaru, Spintronics Research Center (SRC), National Institute of Advanced Industrial Science And Technology (AIST), Tsukuba, Japan – referat

 

Nonreciprocal properties of GHz frequency surface spin waves in nanopatterned ferromagnetic films – Paweł Gruszecki, Justyna Rychły, Michał Mruczkiewicz, Maciej Krawczyk – referat

 

Magnetic dynamics of periodic and quasiperiodic arrays of NiFe nanostripes – Filip Lisiecki, Piotr Kuświka, Hubert Głowiński, Michał Matczaka, Justyna Rychły, Piotr Mazalski, Maciej Krawczyk, Andrzej Maziewski, Feliks Stobiecki, Janusz Dubowik – poster

 

The Joint European Magnetic Symposia (JEMS) 2016 21 – 26 sierpnia 2016 Glasgow, Szkocja

 

Temperature study of spin Hall effect in Ta/CoFeB/MgO with perpendicular magnetic anisotropy – Monika Cecot, Witold Skowroński, Jerzy Wrona, Jarosław Kanak, Antoni Żywczak, Tomasz Stobiecki – poster

 

Electron Technology, ELTE 2016 11 – 14 września 2016 Wisła, Polska

 

Metody pomiarowe spinowego kąta Halla w nanourządzeniach elektroniki spinowej – Monika Cecot, Witold Skowroński, Sławomir Ziętek, Tomasz Stobiecki – referat

 

Wysokowydajna technologia wytwarzania taśm szybkoschładzanych oraz amorficznych i nanokrystalicznych rdzeni magnetycznie miękkich na elementy indukcyjne
29-30 września 2016, Wisła

 

Amorficzne warstwy w spintronice – Tomasz Stobiecki – referat zaproszony

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ