Seminaria – 2016

Nanourządzenia elektroniki spinowej: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory. Przegląd badań prowadzonych w AGH – Tomasz Stobiecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 13 kwiecień 2016

 

Sprawozdanie z działalności grantu: Nanoscale spin torque devices for spin electronics (Acronym NANOSPIN) – Piotr Ogrodnik, Hubert Głowiński, Monika Cecot, Spotkanie naukowe Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 11 maj 2016

 

Challenges in using spin torque oscillator (STO) for practical microwave applications – Shingo Tamaru, Spintronics Research Center (SRC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) – referat zaproszony na seminarium w Katedrze Elektroniki AGH Kraków, 10 maj 2016

 

Elektronika spinowa w technice komputerowej – Tomasz Stobiecki – referat zaproszony na seminarium w Katedrze Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Wrocławska, 1 czerwiec 2016

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ