Publikacje 2017

1. Thermal spin torques in magnetic insulators – H. Yu, S. D. Brechet, P. Che,F. A. Vetro, M. Collet, S. Tu, Y. G. Zhang, Y. Zhang, T. Stueckler, L. Wang, H. Cui, D. Wang, C. Zhao, P. Bortolotti, A. Anane, J-Ph. Ansermet and W. Zhao, PHYSICAL REVIEW B 95, 104432 (2017) DOI: 10.1103/PhysRevB.95.104432

2. Influence of intermixing at the Ta/CoFeB interface on spin Hall angle in Ta/CoFeB/MgO heterostructures – M. Cecot, Ł. Karwacki, W. Skowroński, J. Kanak, J. Wrona, A. Żywczak, L. Yao, S. van Dijken, J. Barnaś, T. Stobiecki, Scientific Reports 7, (2017) 968 DOI:10.1038/s41598-017-00994-z

3. Characterization of spin wave propagation in (111) YIG thin films with large anisotropy – A. Krysztofik, H. Głowiński, P. Kuświk, S. Ziętek, L. E. Coy, J. N. Rychły, S. Jurga, T. W. Stobiecki and J. Dubowik, J. Phys. D: Appl. Phys. 50, (2017) 235004 (7pp) DOI: 10.1088/1361-6463

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ