Publikacje 2014

1. Micromagnetic model for studies on magnetic tunnel junction switching dynamics, including local current densityM. Frankowski, M. Czapkiewicz, W. Skowroński, T. Stobiecki – Physica B: Condensed Matter 435, 105 (2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2013.08.051

2. Coplanar waveguide based ferromagnetic resonance in ultrathin film magnetic nanostructures: Impact of conducting layersH. Głowiński,1 M. Schmidt, I. Gościańska, J-Ph. Ansermet, J. Dubowik – – Journal of Applied Physics 116, 053901 (2014) http://dx.doi.org/10.1063/1.4891734

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ