Publikacje 2012

1. The study of conductance in magnetic tunnel junctions with a thin MgO barrier: The effect of Ar pressure on tunnel magnetoresistance and resistance area productA. Zaleski, J. Wrona, M. Czapkiewicz, W. Skowronski, J. Kanak, T. Stobiecki, Journal of Applied physics, 111, 033903 (2012) http://dx.doi.org/10.1063/1.3679543

2. Surface anisotropy in thin films studied by broadband ferromagnetic resonanceH. Głowiński, J. Dubowik, Acta Physicae Superficierum, Vol. XII, 2012

3. Current-induced switching in out-of-plane polarized dual spin valvesP. Balaz, J. Barnaś, Acta Physicae Superficierum, Vol. XII, 2012

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ