Prace doktorskie

1. Current induced magnetization switching and noise characterization of MgO based magnetic tunnel junctions W. Skowroński, Kraków 2013

2. Indukowana prądem dynamika momentu magnetycznego w złączach tunelowych P. Ogrodnik, Warszawa 2015

3. Effect of Heat Current on Magnetization Dynamics in Magnetic Insulators and Nanostructures – Francesco Antonio Vetr?, Lausanne, EPFL, 2015

4. Dynamika namagnesowania warstwowych struktur magnetycznych i nanostruktur – Huber Głowiński, Poznań, 2015

5. Magnetization and magnetoresistance dynamics of spin electronics nanodevices – Marek Frankowski, Kraków, 2016

6. Spin diode effect in metallic multilayers and multiferroic heterostructures – Sławomir Ziętek, Kraków, 2017

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ