Konferencje 2011 – 2012

Spin Master Voice workshop „Challenges and opportunities of Spin-Transfer Nano-Oscillators”  – 14-16 Grudzień, 2011, Paris, France

 

Spin transfer torque oscillator based on asymmetric MTJs – W Skowroński, T Stobiecki, J Wrona, G Reiss, S van Dijken – poster

 

Joint European Magnetic Symposia 2012 (JEMS) – 9-14 Wrzesień, 2012, PARMA, Włochy

 

Magnetization Switching of CoFeB/MgO/CoFeB Pseudo Spin-Valves with Perpendicular Anisotropy – M. Czapkiewicz, R. Saris, W. Skowroński, J. Wrona, A. Żywczak, M. Frankowski, J. Dubowik, H. Słowiński, H.J.M. Swagten, A. Vetro, J-Ph. Ansermet, and T. Stobiecki – poster

Co/Au multilayers for possible spin transfer torque applications – H. Głowiński, J. Dubowik, J. Ansermet – poster

Spin transport and magnetization dynamics in dual spin valves with perpendicular and in-plane polarizers: numerical study – P. Baláž, M. Zwierzycki, J. Barnaś – poster

E ffects of heat current in magnetic nanostructures – F. Antonio Vetro, He Li and J-Ph. Ansermet

 

21th International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (ICMFS) – 24-28 Wrzesień , 2012, Shanghai, Chiny

 

Zero-field spin-transfer torque oscillations and electric-field assisted switching in magnetic tunnel junction with a tilted CoFeB free layerW. Skowroński, J. Wrona, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki, G. Reiss, S. van Dijken – poster

CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junctions with perpendicular anisotropy – M. Czapkiewicz1, .R, W. Skowroński, J. Wrona, A. Żywczak, M. Frankowski, T. Stobiecki, J. Dubowik, H. Głowiński, H. J. M. Swagten, A. Vetro, J.-P. Ansermet – poster

 

DFG priority programme 1538 Spin Caloric Transport 2nd SpinCaT Phd workshop, – 8-9 Październik 2012, Gottingen

 

Effects of heat current in magnetic nanostructures – F. Antonio Vetro, He Li and J-Ph. Ansermet – poster

Nanospin, AGH
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ